Antti Vuori – 2017

22.4. – 10.5.2017

Antti Vuori, minnesutställning

Antti Vuori (f. 1935) är en konstnär från Helsingfors, som efter att ha bott i Järvenpää i 24 år, återvände till sin hemstad 1993. Han flyttade till konstnärshemmet Lallukka med sin nuvarande fru, författaren Anu Seppälä.

Antti är en kolorist, vars rika bildspråk har uppstått ur det undermedvetnas och havsdjupens  varelser, olika kulturers,   myters och de egna föreställningarnas hjältar. Världsalltets alla varelser kan vara aktörer i hans verk, som också omfattar skulpturer. Målningarna innehåller ofta komik, men också dramatik och nattens mörka toner. I samband med verken kan man tala om surrealism, naivism, primitivism och romantik eller expressionism, men framför allt om fantasikonst.

Antti Vuori höll år 2005 sin 50-årsjubileumsutställning som konstnär i Konstsalongen. Tidningarna skrev inget om utställningen. Tiderna har förändrats och kulturklimatet har blivit annorlunda. Konstkritiken som pressinstitution är på väg at dö ut, och förläggarna har inte längre en avdelning för konstböcker. Pappret tycks över allt bytas ut mot bits, som ser ut  att överta också konsten. En traditionell konstnär kan lita på pappret och t.o.m. publicera en bok.

Då Vuori år 2010 höll sin sista utställning i Konstsalongen och nedtagandet av utställningen närmade sig, bestämde han sig för att på egen bekostnad publicera en bok om sin konst. Ingen bok hade publicerats om hans konst, inte ens i samband med en utställning.Vuori har haft en omfattande retrospektiv utställning i Amos Andersons konstmuseum år 1993. Utställningspublikationen Antti Vuori – kuvitelmia/fantasier, Amos Andersons konstmuseum  29.1.-14.3.1993 (Helsingfors, 1993) var ett häfte, som innehöll 18 bilder av konstverken. I publikationen skrev jag en konsthistorisk artikel Antti Vuoren fantasiamaailma (s. 5-36). Efter det har ett konsthistoriskt examensarbete på universitetsnivå färdigställts: Marikka Frost, Modernismia ja fantasiaa – Antti Vuoren maalaustaide,  pro gradu –arbete, institutionen för konstvetenskap, Helsingfors universitet, 2009 (120 s.).

Antti Vuori – Elämänvärit är inte en konsthistorisk omvärdering av en konstnärs produktion fastän boken innehåller en omfattande curriculum vitae. I den har jag uppdaterat och kompletterat uppgifterna i Amos Andersons publikation.

Antti Vuori har själv valt färgkaraktären i sin boks uppslag och själv skapat rytmen i sin konsts kolorit. Vuori ville i sin bok publicera J.O. Mallanders artikel i Konstsalongens utställningskatalog från år 1985. Mallanders filosoferande text flödar av associationsströmmar, idéer och liv liksom Antti Vuoris målningar. I Mallanders text har Antti Vuori glatt sig speciellt åt följande avsnitt: ”Med fantasin är det som med fjärilen: Man kan nog fånga en fjäril men aldrig dess flykt. Naturligtvis tjänar fjärilens tanklösa prålande ingen vettig människas intressen; men so what? Den bedårar och förför ändå. Kanske just därför. Och vi vill bli förförda!

Så är det med poesin och konsten, när den är som mest just det.”

Juha Ilvas

Texten är från Antti Vuori – Elämänvärit 2011 och publiceras med författarens tillstånd i samband med Antti Vuoris minnesutställning 2017