Collin Marcus

Curriculum Vitae

2007 har det gått 125 år sedan Marcus Collin (1882-1966) föddes. Från och med slutet av 1910-talet höll han regelbundet sina utställningar i Konstsalongen, tidvis t.o.m. årligen.  Utställningen 8.12.2007 – 20.1.2008 visade ett genomsnitt av Collins produktion från år 1905 fram till 1960-talet.

Collin är mest känd för sina figurer. Dem ser man också på de målningar där han inspirerats av litteraturen. Hans illustrationer till Elmer Diktonius översättning av Aleksis Kivis Sju bröder är välbekanta. Likaså Cervantes Don Quijote -figur och gatuscenerna inspirerade av Per Lagerkvists Den svåra stunden.