Heli Heikkinen – 2017

19.8.-6.9.2017

Korsningar

Bakgrunden till verken utgörs av storstadsrum, som vid målandet byggs upp till någotslags scener, händelseplatser. Ibland tycktes världen tränga sig in i dem med hela sin tyngdkraft eller som en genomträngande dimma utan att bry sig om mina planer. Ibland sökte målningen länge sin väg genom en rymd, som öppnade sig åt många håll – och gick ibland slutgiltligt vilse. Jag har haft ett behov att söka mig till västerlandets kultur- och handelsplatser.

Jag försöker forma en bild av den värld och tid jag är delaktig i. Landskapet, också det som människan byggt, har sin långa historia.Att avbilda detta har sin uråldriga, den yttre och inre världen återspeglande tradition. Denna vetskap är närvarande vid målandet, men färgen, linjen samt olika ytor och avtryck förvandlas till verkets kött också genom sin egen logik. Många verkligheter korsas på duken.

Utställningen sammanfattar vad jag vill säga denna gång. Men inte ens upphovsmannen vet vad allt bilden egentligen berättar. –Heli Heikkinen

Konstnärens CV

Heikkinen Heli