Huset repareras: ej utställningar efter Wardi på våren 2019