Kashima Haruka

(Texten är inte översatt)

Utställningas i Konstsalongen

Haruka Kashima – 2017