Ossi Teerimäki 2018

10.–28.2.2018

Målningar av ljus och skugga

Det har gått lång tid sedan min senaste utställning på Konstsalongen. Människogestalter målade i olika stilar, ansikten samt på basen av fotografier målade helsingforsmotiv var temata på utställningen. I denna utställning har jag i mina målningar åter närmat mig tiden därförinnan, då mina motiv var olika former och stycken gestaltade som ljus och skuggor.

Ljus och skugga är också den gemensamma nämnaren för denna utställnings skiftande motiv. Motiven som jag använt har vanligen uppkommit under målningsprocessen, eftersom målandet för mig mera är ett sökande än förverkligande av en förhandsplan. Då jag börjar måla brukar jag inte i allmänhet definiera innehållet för bilden, utan syftet är att med ljuset skapa en stämning, som i dessa målningar har fått olika landskapsformer mellan jord och rymd. Då jag börjar måla strävar jag till ett slags kontinuitet i förhållande till mina tidigare målningar. Men det lyckas inte alltid. Den halvfärdiga målningen föreslår en förändring, som inte ingick i planerna. Jag följer förslaget och kommer fram till ett för mig själv oväntat resultat. Jag har skapat nya temata av dessa irrvägar, som jag bearbetat parallellt och försökt finna gemensamma visuella nämnare.

Färdigställandet av en målning är en färd, som verkar att fortsätta som en serie förändringar i det oändliga. Tiden som gått åt till att färdiggöra målningen syns i sådana fall då jag avlägsnat många år gamla lager av målfärg och sedan fortsatt målandet på den patinerade ytan åstadkommen av färgborttagningsmedel.

På denna långa upptäcktsfärd har jag tagit med mig en man i hatt, som är cowboyn från min barndoms teckningar. Samt en rund klotform som har visat sig vara en planet. På färden har jag också mött tornlika byggnader, ett flyktigt minne och då jag vadade ut i vattnet klövs landskapet av ljus. Sökandet fortsätter. – Ossi Teerimäki 2018

Konstnärens CV

Teerimäki Ossi