Ruovesiprojektet – 2017

13.5. – 31.5.2017

Elina Försti, Krista Kortelainen, Tiina Lamminen, Henrika Lax, Markus Tuormaa, Aino Ulmanen

Ruovesiprojektet

Platsens anda – genius loci – föds inte i en ideologiskt upphöjd blick eller ur en fysisk upplevelse. Den speciella platskänslan föds bland människor. Man jobbar och planerar. Man äter, dricker och badar tillsammans: man pratar, diskuterar och skvallrar. Man tröttnar på samvaron. Utmaningen och det roliga med ett konstnärssymposium är att föra fram det egna synsättet bland gelikar.

Konstnärerna i utställningen på Konstsalongen har arbetat på Pekkala gård i Ruovesi 2010, 2014, 2015, 2016. En nationalkänsla kan förknippas med Ruovesi. Konstnärerna Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) och Ellen Thesleff (1869-1954) arbetade där. T.ex. Werner Holmberg (1830-1860) och Lauri Anttila (1938-) har gjort utfärder i det tavastländska landskapet.

Utställningens konstnärer har gjort iakttagelser och arbetat tillsammans i det frias växlande förhållanden. Man har funderat på samma motiv på ett och samma ställe. Konstnären ger landskapet olika betoningar. Landskapet finns till. Landskapet är antingen eller. Det är upphovet till och medlet att förverkliga konstnärens mission. Verken på utställningen är olika på många sätt. I växelverkan föreslår de nya lösningar och bubblar mångbottnat. – Tiina Lamminen

Ruovesilandskapet är ett till orten bundet landskapsmåleriprojekt. I symposiet i Ruovesi på Pekkala gård deltog ett tjugotal konstnärer från Finland, Tyskland och Ungern. Amatörkurser förekom också årligen och likaså konstseminarier. Konstnärerna har hållit flera gemensamma utställningar och två kataloger har publicerats om arbetet. Ett stöd från Sigurd Frosterus stiftelse har möjliggjort symposierna. Konstnärernas arbete fortsätter i Ungern 2017. Projektet har alstrat material för Tiina Lamminens doktorsavhandling.