Utställningar

Aura Hakuri 2017

Aura Hakuri 2017

21.1. – 8.2.2017 Kärlekens god dag Då jag betraktar Aura Hakuris målningar i hennes vindsateljé i Träkottby, tänker jag tacksamt på hur en god målning förmår möta världen sådan den i det fräscha målandets ögonblick öppnar sig. Den tvärs igenom lögnaktiga och intrigerande sinnebilden, sanningen i vitögat seende, men ändå med mild förståelse stirrande målningen visar världen som en bred solfjäder av olika målningsgester.