Konstnärer

Frisk Guy

Frisk Guy

Curriculum Vitae f. 17.8.1934 Lovisa Målare och grafiker Konstindustriella läroverket 1952-1956 Konstakademiskolan 1957-1960 Erhållit följande stipendier: Studiefondsföreningarnas Stöd rf  -59 Finlands konstakademis stip. –68 Finska statens ettåriga stip. -73 Finska statens projektstip. –74,-76,-80 Ålands projektstip. –75,-77,-79 Finska statens 3-års stip. -81, -87 Föreningen Konstsamfundet, -0 Representerad i: Ateneums samlingar Åbo stads samlingar Amos Andersson museum Österbottens museums samlingar Didrichsens museum Lovisa stads samlingar Tammerfors museum för nutidskonst Kuntsis konstsamlingar Tammerfors stads samlingar Mariehamns stads samlingar Sara Hildéns samlingar Jakobstads samlingar Ålands vänners konstsamlingar Jakobstad konstvänners samlingar Glasmålningar i Terjärv kyrka K.H.Renlunds konstmuseums samlingar Helsingfors stads samlingar Bäcksbackas samlingar Åbo konstmuseums…