Utställningar

Haruka Kashima – 2017

Haruka Kashima – 2017

4.-22.3.2017 Utställningen behandlar två traditionella  genrer inom bildkonsten, stilleben och landskap. Verken föds av en intuitiv vilja att skapa bilder, och inte av tanken att kunna förmedla ideologi med hjälp av bildkonst. Då jag skapar bilden försöker jag förtäta innehållet så långt som möjligt. Jag vill dock inte att verken endast vänder sig inåt.