Konstnärer

Orenius Marika

Orenius Marika

Curriculum Vitae f. 1971 i Jyväskylä, Finland Studier 2011- Aalto-universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur, Doktorandprogrammet 2006-2007 Göteborgs universitet, Konsthögskolepedagogik, Sverige 2001-2002 Konsthögskolan Valand vid Göteborgs Universitet, Fri konst och nya media, Sverige 1999-2001 ”Vasari” ordnat av Bildkonstakademin och Helsingfors Universitet konsthistoriska fakultet, Finland 1997-1999 Helsingfors Bildkonstakademin, Linjen för tid och rum, magisterexamen, Finland 1995-1997 Paris Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Frankrike 1993-1997 Helsingfors Bildkonstakademin, Linjen för tid och rum, bildkonstkandidat, Finland 1992-1993 Åbo Konst- och mediainstitut, videofilmare, Finland Separatutställningar 2010 Galleri Konstepidemin, Jag ser jag syns, Göteborg, Sverige 2009 Galleri Candyland, Heavenly bodies video, foto och teckning, Stockholm,…