Konstnärer

Paunila Marjukka

Paunila Marjukka

Curriculum Vitae Född i Helsingfors 1949 STUDIER Finlands konstakademies skola 1969 – 73 Konstindustriella Högskolan Konstnärens pedagogiska studier 1996-2000 UTVALDA GRUPPUTSTÄLLNNGAR Finska konstnärernas utställningar 74, 75, 77, 79, 80, 84; Riksutställningar 74, 75, 76, 79; Kvinnor 75, ARS-Tavastlands 10-årsutställning 83 Finlands Glasmuseum Riihimäki, Svea Galleriet Stockholm; Gallerie Gammelstrand Köpenhamn 90; Akvarell Mikola Museum Vasa 01; Nordisk Akvarell 2001 Amos Andersons konstmuseum, St Mickel konstmuseum, Österbottens museum Vasa2001 Baltic Bridges 2006-2007 Kaunas Litauen Konstnärgillet i Helsingfors 2007, 2008 INBJUDEN TILL FÖLJANDE GRUPPUTSTÄLLNINGAR, UTVALDA Finska Konstnärer Linköping, Sverige 74; Kvinnliga konstnärer 75; Finlands Konstakademis ambulerande utställning Blommor 75, 76; Utställning av finsk…