Utställningar

Tuomo Saali 2017

Tuomo Saali 2017

21.10.-8.11.2017 Ett stycke himmel – 60-års jubileumsutställning målningar i Konstsalongen   Uppmuntrad av några färgexperiment återvände jag till landskapet och människan som en del av det. Mina val innehåller ofta mycket tillfälligheter, eftersom jag inte gör noggranna planer då jag målar, och inte heller använder skriftliga källor. Mitt måleri baserar sig endast på det visuella och