Terhi Heino

27.10.–18.11.2018

Herbarium

Förra våren inleddes stambyte i vårt husbolag. Avfallsflaken på gården visade sig vara veritabla skattkammare. Från flaket bärgade jag ett herbarium från 60-talet, som visade sig vara gjort av en äldre grannfru. Hon gav mig bakgrundsuppgifter om herbariets historia och växternas fyndplatser. Mina verk är teckningar ritade med lossnade växter från herbariet, skulpturer och installationer gjorda av herbariets sidor. I teckningarna använder jag samma limtejpteknik som använts i det ursprungliga herbariet. Växternas former, uppbyggnad och bräcklighet har styrt mina verk och temata.

Verk som hänför sig till växternas fyndplatser där stadsplaneringens förflutna och nutid möts finns också med (”Utsikt från Byholmens avstjälpningsplats”, 2018). Några verk består bara av spåret efter växten – som en skuggbild lämnad av växten själv. Mitt projekt har fört mig till botaniska trädgårdar och muséer både live och virtuellt, t.ex. Carl von Linnés samlingar i Naturhistoriska muséet i Stockholm, Botaniska trädgården i Berlin).

Mina verk kommenterar människans och naturens sätt att bevara sig. På min utställning kan man hitta hänvisningar t.ex. till klassificeringen av människan och växter, till nutida skattjakt, till konsthistorien eller skoluppgifter. Min strävan är att i posthumanistisk anda förmänskliga naturen.

Terhi Heino (f. 1970 i Uleåborg) är utexaminerad från Finlands Konstakademis avd. f ör skulpturkonst 2001. Hon har även studerat arkitektur. Hon har haft utställningar både i Finland och utomlands (Galleri Ama 2009, Korjaamo 2011, Galleria Huuto 2007, 2014, Moskvas museum för modern konst 2007, Spike Island Art Space, Bristol 2008, Konstcentret Montbeliard, Frankrike 2014). Heino har emottagit Raimo Utriainens konstpris 2004 och William Thurings pris 2011. Heinos verk finns i Uleåborgs konstmuseums, Saastamoinens, statens och Kiasmas samlingar.

Utgångspunkten för Heinos verk är ofta materialet och ekologi. Hennes verk är skulpturer gjorda av naturmaterial (t.ex. fiskfenor, använda tepåsar, cellofan). Av dylika material bygger Heino upp skulpturer eller större abstrakta helheter, som behandlar individens/omgivningens förgänglighet och skörhet. www.terhiheino.fi. Följande institutioner har med bidrag stött utställningen: TAIKE och SKR:S Nylands fond.

Heino Terhi