Tomas Regan 2017

2.12. – 20.12.2017

Observationer
Utställningens dansföreställning framförs i galleriet mellan kl. 12 och 17 på on 6.12., fr 8.12., lö 9.12., sö 10.12., on 13.12., to 14.12., fr 15.12., lö 16.12.

Tomas Regan visar i Konstsalongen observationer av människor, som han format till bilder. I de känsligt målmedvetna och avsiktligt knappa porträtten skymtar det framströmmande liv som syns som röda örsnibbar och nästippar. De levande dansarna som sakta rör sig i utställningsutrymmena för med sig en känsla av utökad verklighet och utför ett parallellverk utan början eller slut.

Gruppen går igenom en serie övningar i galleriet. De söker efter ställningar, rättar och kopierar dem, verbaliserar sina känslor och antecknar iakttagelser av sina upptäckter. När man frågar:  Kan man vara där? Skall man också  fråga kan man mera vara någonstans alls? Ibland stannar dansaren och tittar ut genom fönstret som en inbjudan till ett koncentrerat varande också utanför galleriet.

I utställningsutrymmet lagras och framhävs tidsfenomenens mångfald: individernas  många polyrytmiska cykler, stunderna i tecknandet och ett arbetsskedes delade ögonblick. Av trä görs papper, kol, faner, grunder till konstverk. Människan gör en avstickare i världen och bygger byggnader. Dansarens lemmar är visare tecknade i galleriets luft.

–Jan Anderzén

Ett långfristigt arbete med iakttagelse, porträtt och levande modell ledde bildkonstnär Tomas Regan till att arbeta med dansare. För ett par år sedan samlade han en arbetsgrupp, som koncentrerar sig på att observera bildlika, nästan frusna ögonblick samt samla kunskap bl.a. om mänsklig närvaro och kroppsliga dimensioner i tyngdkraftens sug. Till gruppen hör dansarna Diina Bukareva, Helena Kahrola, Antti Marjakangas, Ville Oinonen, Iiris Raipala samt dramaturgen Ville Kurki.

Tomas Regan (f. 1979) är en bildkonstnär från Tammerfors. Han har utdimitterats från Konstakademin år 2006 som magister i bildkonst. Regan har arbetat med grafiska avdrag och som tecknings- och grafiklärare. Hans föregående separatutställning i Konstsalongen var 2014. Han har tagit del i flera grupputställningar av vilka de senaste är Graphica Creativa (2016, 2012), Mänttä bildkonstveckor (2013) och Birkalands triennal (2016, 2012 och 2009). Hans verk ingår bl.a. i Statens, Amos Andersons konstmuseums och Tammerfors stads samlingar.

Konstnärens CV

Regan Tomas