Tuomo Saali 2017

21.10.-8.11.2017

Ett stycke himmel – 60-års jubileumsutställning

målningar i Konstsalongen

 

Uppmuntrad av några färgexperiment återvände jag till landskapet och människan som en del av det. Mina val innehåller ofta mycket tillfälligheter, eftersom jag inte gör noggranna planer då jag målar, och inte heller använder skriftliga källor. Mitt måleri baserar sig endast på det visuella och på den ur mitt undermedvetna stigande intuitionen, att innehållet skulle vara tillräckligt intressant och slutligen skulle kännas tillräckligt upplevt och reellt. Temat (motivet) är ett viktigt budskap, men personligen upplever jag budskapet om fysiskhet och emotion som mycket viktigare.

Målandet är för mig en undermedveten rörelse som sker intuitivt och emotionellt, till vilken jag får intryck av tid och omgivning. Naturen är ett stort mysterium, ur vilken jag öser idéer för mina målningars rum och dynamik. Jag bläddrar oavbrutet bland fotografier av landskap, utan att kopiera dem i mina målningar. Min målningsprocess innehåller så mycket obehärskade element, så att noggranna direktiv endast skulle begränsa min rörelsefrihet. Men något av bildbläddrandet fastnar i mitt ögas minne, som jag använder i dessa mina naturtolkningar.

Vid målandet ger jag slumpen möjlighet att öppna stängda portar. Det är frågan om samma slags passion, som jag kännt då jag strövat i okända trakter, där jag rör mig slukande landskap, i hopp om att det aldrig tar slut, eftersom jag alltid vill se vilken vy som öppnar sig efter följande vägkrök. I mina nya målningar kan man se spår av vår tid, av liv och sökande efter lycka. Min medvetna strävan under denna treåriga process var att finna ett nytt förhållande till det måleriska och färgen.

Helsingfors 20.9.2017

Tuomo Saali

Konstnärens CV

Saali Tuomo