Wallensköld Viggo

24.11.–20.12.2018

 

Nytt och gammalt, död och liv, förenas I målningarna i min utställning.
Målningarnä är samtidigt fjäderlättä och blytunga.

 

Viggo Wallensköld

 

Wallensköld Viggo